Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Procházka po brodských továrnách II.

procházka po brodských továrnách


sobota 18. května 2019 od 9:30 hod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, ulice Strojírenská


Srdečně Vás zveme na pokračování procházky po brodských továrnách s historickým výkladem historika Michala Kampa, které se uskuteční dne 18. 5. od 9.30. Tentokráte cesta povede na východ a jih města, kde vznikaly především textilní a soukenné továrny bratří Stiassných, Alberta Bauera nebo Jana Veselého. Řeč také padne na zmizelou brusírnu skla Josefa Inwalda.
Start procházky je na jižním konci ulice Strojírenská (objekt bývalého Plastimatu).
Vstupné dobrovolné.