Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Konference Mozaika - svoboda & řád

konference


pondělí 12. srpna 2019
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, pánů z Říčan, Masarykovo náměstí 12
Art & craft mozaika z. s. a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. pořádá 12. srpna 2019 interdisciplinární konferenci na téma Mozaika - svoboda & řád. Srdečně Vás zveme a vítáme Vaši aktivní účast.
Konference Mozaika - svoboda & řád uzavře výstavu Současná česká mozaika, která bude v České republice naposledy k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov.  Konference si klade za cíl poskytnout prostor ke sdílení pohledů na mozaiku jako umělecké dílo a historický dokument. Je určena pro odbornou veřejnost, studenty, tvůrce mozaiky i zainteresované laiky.
Na konferenci vítáme příspěvky zaměřené především na tato témata:
 Dějiny mozaiky v českých zemích
 Mozaika jako kulturní a sociální fenomén
 Estetické aspekty mozaiky
 Mozaika z pohledu tvůrců
místo konání: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o., zámek pánů z Říčan, Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov
deadline pro zaslání přihlášky: 15. června 2019
rozhodnutí o přijetí příspěvku: 30. června 2019
zveřejnění programu konference: 15. července 2019
Přihlášky zasílejte na h.vondru@muzeumpe.cz.
Parametry příspěvku: český, anglický jazyk; 20 min; možnost využít techniku (PC, dataprojektor, video, zvuk).
Konferenční poplatek přednášející nehradí.
Konferenční poplatek pro ostatní účastníky konference činí 200 Kč.
Zajištěn bude vstup na výstavu Současná česká mozaika, program konference, tištěné materiály, občerstvení. Ostatní výlohy spojené s konferencí hradí přednášející sám či jeho vysílající organizace.
Organizační tým:
Hana Zrno Vondrů & Zuzana Trnková
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
tel. 565 323 184, www.muzeumpe.cz