Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Keramické nádobí jihlavských měšťanů ve středověku pod drobnohledem

přednáška


středa 10. dubna 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55


Přijměte pozvání na přednášku Keramické nádobí jihlavských měšťanů ve středověku pod drobnohledem.
Přednášku „Keramické nádobí jihlavských měšťanů ve středověku pod drobnohledem“ pro širokou veřejnost pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. v rámci PROJEKTU PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY (NAKI II) s názvem „Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví“ ve středu 10. dubna 2019 od 17:00 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava.
Přednášející Petr Duffek, Kateřina Těsnohlídková a David Zimola představí středověkou keramiku nalezenou na území města Jihlavy v rámci archeologických výzkumů, metody jejího zpracovávání, konzervace a možnosti dokumentace keramických souborů včetně vytváření 3D modelů restaurovaných nádob. Prostřednictvím praktických ukázek zveme zájemce o jihlavskou historii k nahlédnutí do jihlavských středověkých domácností a jejich výbavy.