Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kde domov můj… aneb české komunity ve východní Evropě

přednáška


úterý 23. 4. 2019 v 17:00 hod
Muzeum Vysočin Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál


Obyvatelé české kotliny v dějinách ze svého domovského území odcházeli v několika vlnách a z různých důvodů. Občas docházelo k jejich pozdějšímu návratu do vlasti, ale většinou se v nových oblastech usadili napořád. Imigrantské komunity si díky vzájemné soudržnosti dokážou uchovat specifika své původní kultury. Co zůstalo z „češství“ potomků Čechů ve východní Evropě a jak dlouho je možné si tuto imigrantskou odlišnost v nové domovině předávat? Na příkladu několika dodnes existujících českých komunit ve východní Evropě bude představeno, co pro krajany v zahraničí znamená „češství“ a co mají tyto skupiny společného.


přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová
vstup ZDARMA
kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz