Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

DEN ZEMĚ

den země


úterý 23. dubna 2019 od 9:00 do 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava


V expozičních prostorách budou od 9:00 do 17:00 připraveny různé ekologické a přírodovědné kvízy, jednoduché pokusy, zábavné určování a mikroskopování přírodnin, hrací koutky a mnoho dalších přírodovědných aktivit. Pro zájemce o konkrétní hodinu nebo akci nabízíme možnost telefonické rezervace na tel. 567 573 893 - paní Eva Charvátová.