Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vycházka po brodských hradbách

komentovaná vycházka


sobota 13. dubna 2019 od 9:30 hod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Štáflova bašta
Muzeum Vysočiny zve v sobotu 13. dubna od 9:30 na komentovanou vycházku po někdejším opevnění Havlíčkova Brodu. Projdeme se po místech dochovaných i zmizelých a budeme mluvit o vzniku, funkci i postupném zanikání brodských hradeb a bašt. Nezapomeneme ani na významné události, ve kterých opevnění města sehrálo roli, včetně Hnátovy údajné zrady. Součástí okruhu bude také návštěva Štáflovy věže. Na závěr vycházky se přesuneme do Kavárny Ve Vile, kde proběhne krátká diskuse nad historickými fotografiemi, zachycujících zajímavosti, postupný zánik a přestavby hradebního pásu. Vašimi průvodci budou Aleš Knápek a Michal Kamp. Sraz v 9:30 před Štáflovou baštou.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás!


Kontaktní osoby:
Mgr. Michal Kamp
Ředitel, historik 19. a 20. století, kurátor sbírek
Tel.: 569 429 151
kamp@muzeumhb.cz


Mgr. Aleš Knápek
zástupce ředitele, kurátor sbírek, archeolog
Tel.: 569 429 151
knapek@muzeumhb.cz