Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Noc s Andersenem

celostátní akce na podporu čtení

pátek 5. dubna 2019
Krajská knihovna Vysočiny, dětské oddělení


Noc s Andersenem v Krajské knihovně Vysočiny se bude konat v pátek 5. dubna 2019 a letošního pohádkového večera se zúčastní 2. C ze ZŠ V Sadech s paní učitelkou Hanou Zajíčkovou. K celostátní akci na podporu čtení se knihovna připojuje již 17. rokem.
Kontakt: detske@kkvysociny.cz  , tel. 569 400 484