Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Lidová malírna v Telči

výstava


29. března do 2. června 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, malý výstavní sál
V prostoru malého výstavního sálu se v pátek 29. března návštěvníkům otevře výstava Lidová malírna v Telči. Malírenské družstvo bylo v Telči založeno původně jako škola malování na keramiku a porcelán. Vzory byly čerpány z českých, moravských a slovenských lidových vzorů.
Zakladatel František Fromek se zabýval studiem lidového ornamentu a jeho zásluhou byla v roce 1908 Lidová malírna v Telči založena. O tři roky později vzniklo družstvo Lidová malírna, kde na keramice, porcelánu a skle byly vytvářeny originální lidové dekorace. O kvalitě a šíři sortimentu svědčí skutečnost, že se výrobky z Telče vyvážely do Německa, Belgie, Francie, Dánska, Anglie, ale i do Austrálie nebo Spojených států amerických.