Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jarní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2019

přednášky


19. března 2019 – Stavitelský rod Herzánů (a jeho vliv na architekturu Třebíče), Ing. arch. Lubor Herzán, Třebíč
2. dubna 2019 – Botanické zahrady – historie a současnost, Mgr. Magdaléna Chytrá, MU Brno
16. dubna 2019 – Cestování po nejrozsáhlejším pádovém poli tektitu od Číny po Austrálii, Ing. Milan Trnka, Lithos Brno
30. dubna 2019 Královničky – svatodušní obřad výročního cyklu, Silva Smutná, Muzeum Vysočiny Třebíč
14. května 2019 – Jak se žije v Indii Kamila Berndorffová, Blatná
Jarní cyklus přednášek zahájí v úterý 19. března Ing. arch. Lubor Herzán (Třebíč) přednáškou, která doplní právě probíhající výstavu Herzán. Stavitelský rod z Třebíče. Ta potrvá do 31. března v konírně třebíčského zámku. Lubor Herzán představí tento stavitelský rod a jeho vliv na architekturu Třebíče.
V pořadí druhá přednáška Botanické zahrady - historie a současnost proběhne v úterý 2. dubna. Kde botanické zahrady vznikaly, k čemu sloužily a jakou mají funkci v dnešní době prozradí Mgr. Magdaléna Chytrá, vedoucí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity Brno.
Další přednáška v měsíci dubnu (16. dubna) potěší zejména příznivce neživé přírody a zájemce o cestování. Té se zhostí Ing. Milan Trnka (Lithos Brno) - Cestování po nejrozsáhlejším pádovém poli tektitů od Číny po Austrálii. Tektity jsou skla podobného původu jako naše vltavíny. Australskoasijské pádové pole tektitů a mikrotektitů je nejmladší, nejlépe zachovalé, nejrozsáhlejší a nejbohatší na tektity. Přednáška se bude odbornou stránkou zabývat okrajově, zaměří se spíše na cestovatelské zážitky a zkušenosti z cest za poznáním tohoto rozsáhlého pádového pole.
Královničky - svatodušní obřad výročního cyklu je jedna ze tří obchůzek jarního cyklu a obřad spojený se zemědělským rokem. Obyčej zanikl v 19. století. Na Velkobítešsku byly královničky formou kolední obchůzky po vsi obnoveny v roce 2003. Více o Královničkách se návštěvních dozví na předposlední přednášce, kterou si připravila Silva Smutná z Muzea Vysočiny Třebíč (30. dubna).
Poslední přednáška jarního cyklu zavede posluchače do Indie. Návštěvníci zjistí Jak se žije v Indii (14. května, přednáší Kamila Berndorffová z Blatné). Prostřednictvím fotografií tak posluchač cestuje po této zemi indickými vlaky, noří se do posvátných vod spolu s hinduistic- kými poutníky a řeší vztahy v tradičních indických rodinách.


Přednášky se konají v multifunkčním sále nebo Kamenném sále třebíčského zámku, vstup je volný. Začátky vždy v 17:30.
Kontakt: Jana Jelínková, j.jelinkova@muzeumtr.cz, 568 441 079