Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

HISTORIE NAVIGACE

přednáška


čtvrtek 14. března 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál
Přijměte pozvání na přednášku Mgr. Petra Scheiricha, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR. Přednáška HISTORIE NAVIGACE se v muzejním Malovaném sále uskuteční ve čtvrtek 14. března od 17:00.