Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Fotografická sklizeň Střední umělecké školy grafické v Jihlavě

výstava


od 2. dubna do 12. května 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, Kavárna Muzeum
Návštěvníci Kavárny Muzeum si mohou od 2. dubna do 12. května prohlédnout výstavu fotografií vytvořených studenty Střední umělecké školy grafické v Jihlavě.  Výstava představuje průřez tvorbou vybraných autorů z druhého až čtvrtého ročníku školy. Témata jsou různá, bytostně blízká  ystavujícím. Mladí autoři citlivě vnímají své okolí, jeho proměny a snaží se v krátkém okamžiku expozice zachytit co nejlepší snímek.  Fotografie musí být úzce spjatá s myšlenkou autora, s jeho vnímáním světa a světla. Nesmí to být jen „cvaknutí“ v prostoru a čase. Autoři si témata vybírají a postupně obrazově zpracovávají a rozvíjejí. Kultivují obraz a rozvíjejí vlastní myšlenky. Objevují se studie krajiny, lidského těla, postupně chátrající a rozpadající se budovy a intimní snímky, jež vyjadřují nejhlubší nuance mladé duše. To vše spojené v pestrou mozaiku autorské tvorby.