Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dvořákovy vylomeniny - doprovodné aktivity k výstavě


doprovodné aktivity k výstavě


pondělí 1. dubna 2019 od 17:00 hod, sobota 27. dubna 2019 od 13:00, středa 8. května 2019 od 9:00 hod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod uspořádá následující doprovodné akce k aktuální výstavě sochaře Radomíra Dvořáka:
Pondělí 1. 4. 2019 od 17:00 prohlídka výstavy „Dvořákovy vylomeniny“ s autorovým výkladem.
Sobota 27. 4. 2019 od 13:00 prohlídka „Národního památníku odposlechu“ pod Lipnicí
a sochařské dílny v areálu lomu firmy Granit u Dolního Města, opět s autorovým výkladem.
Autobus z Havlíčkova Brodu jede v 12:10 z terminálu přes zastávky Humpoleckou a Lipnickou,
sraz všech ve 13:00 na náměstí v Lipnici, zpět do Havlíčkova Brodu jede autobus v 17:10 opět
z lipnického náměstí. Procházka v délce asi 5 km.
Středa 8. 5. 2019 od 9:00 ukázka Dvořákovy tvorby na muzejním dvorku – tesání pískovcové sochy.


Vstupné na všechny akce dobrovolné
Těšíme se na Vás!


Kontaktní osoby:
Mgr. Marek Chvátal
Historik a kurátor
Tel.: 569 429 151
chvatal@muzeumhb.cz