Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH ANEB O SVĚTELNÉM ZNEČIŠTĚNÍ


Přednáška


čtvrtek 21. února od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR s názvem TMA JAKO OHROŽENÝ DRUH ANEB O SVĚTELNÉM ZNEČIŠTĚNÍ, která se v muzejním Malovaném sále uskuteční ve čtvrtek 21. února od 17:00.
Když se zamyslíme nad takovou samozřejmostí, že ve dne je světlo a v noci tma, zjistíme, že to taková samozřejmost už dávno není.  Dvě třetiny obyvatel na Zemi žije v oblastech zasažených světelným znečištěním, v Evropě a v USA dokonce 90 %. V Evropě už původní přírodní noční prostředí nenajdeme. Zdá se, že o nic nejde, důsledky jsou ale velmi závažné, včetně těch, které se týkají našeho zdraví    i peněženky.
Pavel Suchan je pracovník Astronomického ústavu AV ČR, místopředseda České astronomické společnosti a předseda její Odborné sekce pro světelné znečištění, v současné době navíc člen mezirezortní pracovní skupiny ke světelnému znečištění svolané ministrem životního prostředí. Problematikou světelného znečištění se zabývá od roku 2001, stál u zrodu prvního zákonného opatření v roce 2002 (Zákon    o ovzduší 86/2002 Sb.), řešil obří svítící skleník na česko-polské hranici, byl u vyhlašování všech oblastí tmavé oblohy v České republice   i na Slovensku.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.