Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Sametově s loutnou a akordeonem

Koncertní pásmo


pátek 29. března 2019 od 18:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, malovaný sál
V letošním roce uplyne 30 let od sametové revoluce. V jihlavském muzeu si tyto přelomové události připomeneme premiérou koncertního pásma Sametově s loutnou a akordeonem. V podání Jindřicha Macka /loutna/ a Jitky Baštové /akordeon/ zazní skladby Václava Trojana, Eduarda Doušy, Lucie Chuťkové, Jindřicha Macka a dalších. Dočkáme se také přednesu lidových písní, určitě bude zajímavé i zpracování Krylovy písně Bratříčku zavírej vrátka. Tóny hudebních nástrojů budou proloženy slovem – citací myšlenek jednoho ze zakladatelů Charty 77, připomínkou průběhu revoluce a jejích ideálů a informacemi o období zásadních politických změn předcházejících vzniku České a Slovenské Federativní Republiky, následnému rozdělení obou republik.Premiéra koncertního pásma se uskuteční v muzejním Malovaném sále v pátek 29. března od 18:00, vstupné je 50 a 70 Kč.


Předprodej vstupenek začíná 1. března, vstupenky budou k dispozici na pokladně muzea, rezervace možná i na mailu oberreiterova@muzeum.ji.cz.