Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nové záludné otázky z astronomie

přednáška

čtvrtek 13. prosince 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál
Přijměte pozvání na letošní předposlední přednášku - ve čtvrtek 13. prosince se v Malovaném sále od 17:00 uskuteční přednáška prof. RNDr. Zdeňka Mikuláška, CSc., z Masarykovy univerzity v Brně, s názvem Nové záludné otázky z astronomie.
Proč je nejtepleji, když je Slunce plné skvrn? Jsou hnědí trpaslíci hnědí? A konečně: Kolik nov má jedna kilonova? Přednáška uvádí nově vydanou knihu prof. Mikuláška Nové záludné otázky z astronomie.
Prof. Zdeněk Mikulášek působí na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho hlavními obory patří fotometrie a spektra proměnných hvězd a studium atmosférické extinkce. Prof. Mikulášek též patří mezi přední české pedagogy a popularizátory astronomie a astrofyziky.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.