Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zemí knihy

přednáška


pondělí 12. listopadu 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, obřadní síň telčské radnice


Přijměte pozvání do Telče - v obřadní síni telčské radnice se v pondělí 12. listopadu od 17:00 uskuteční  přednáška Heleny Grycové Benešové s názvem Zemí knihy.
Zemí Knihy - spíš než přednáška se nabízí do podtitulku napsat: inspirace pro cestu do Izraele. Kdo tuto zemi navštívil, dá za pravdu, že se jedná o destinaci s mimořádným geniem loci. Navštívit Izrael znamená setkat se se třemi monoteistickými vírami – judaismem, křesťanstvím a islámem, s historií, ale i se současnými špičkovými technologiemi, a to jak ve městech, tak i ve zdánlivě zapadlých koutech pouště.