Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Průmysl v ČSR v letech 1918-1938

přednáška


úterý 27. listopadu 2018 v 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Zámek pánů z Říčan, freskový sál


Přijměte pozvání na přednášku Mgr. Pavla Holmana  z Technického muzea v Brně, FF MU Brno na téma „Průmysl v ČSR 1918-1938“. Přednáška se koná v rámci projektu Pelhřimov_19?8 podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Záměrem bude představit posluchačům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu v Čechách a na Moravě, přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií. Nové výrobní postupy a také změna sociální politiky ovlivnily životy tehdejších dělníků a továrníků. Přednáška se soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu v Čechách a na Moravě. Představí mimo jiné strojírenský a textilní průmysl, který byl dominantní např. pro brněnskou oblast a Brno si tak vysloužilo přezdívku moravský Manchester nebo vývoj těžkého průmyslu, který se dodnes lidem připomíná i na příkladu Vítkovických železáren. Přednáška představí konkrétní firmy a také klíčové osobnosti, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Nechybí jména jako Tomáš Baťa, bratři Stiassni či rodina Wichterlova.


vstup ZDARMA
kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Anděl, l.andel@muzeumpe.cz