Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pravda je tam venku


přednáška


čtvrtek 22. listopadu 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku Bc. Miloše Podařila z Jihlavské astronomické společnosti s názvem Pravda je tam venku aneb Hledání pravdy o mimozemském životě. Přednáška se uskuteční v muzejním Malovaném sále ve čtvrtek 22. listopadu v 17:00.

Jak lidé hledali "pravdu" o možnosti existence mimozemského života v minulosti? A jak ji hledají dnes? Čemu všemu jsme schopni uvěřit? A jaké neuvěřitelné metody používají vědci? Je vůbec možné v současnosti objevit mimozemský život? A může být něco pravdy na tzv. konspiračních teoriích? Kde končí realita a kde začíná fikce? Pravda je tam venku ...
V úvodu přednášky bude neformálně zahájena výstava Hvězdné nebe nad námi krátkým happeningem Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou společností.
Miloš Podařil je předsedou Jihlavské astronomické společnosti také působí ve Výkonném výboru České astronomické společnosti. Zabývá se zejména popularizací astronomie.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.