Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pátrání po osudech předků za první světové války

přednáška


úterý 4. prosince od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


V úterý 4. prosince se v Malovaném sále jihlavského muzea od 17:00 uskuteční přednáška Radima Kapavíka, předsedy spolku Signum belli 1914, s názvem Pátrání po osudech předků za první světové války.

Před sto lety skončila první světová válka, největší a nejstrašnější konflikt, jaký svět do té doby poznal. Válka zasáhla do osudů bez nadsázky každé rodiny - mobilizováno bylo okolo jeden a půl milionu mužů z území Českých zemí, více než 200 000 z nich v ní zemřelo. Další statisíce utrpěly nejrůznější zranění (v poválečném Československu zůstalo asi 200 000 válečných invalidů) a nebo prodělali několik dlouhých let ve válečném zajetí v cizích zemích daleko od domova. Na besedě si přiblížíme, jak se válka společnosti dotkla a jak můžeme dnes, po sto letech od jejího skončení, vypátrat informace o osudech konkrétních vojáků, našich předků.