Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dny všední a dny sváteční za první republiky

přednáška


6. prosince 2018 od 17:00 hod
Krajská knihovna Vysočiny, učebna v České pojišťovně


Život obyčejných lidí, kteří před 100 lety chodili do práce, starali se o děti i o domácnost. Jinak utíkal čas na venkově, jinak ve městech. Měli své denní starosti, ale i radosti, zábavu a volné dny. O péči o domácnost, výchovu dětí, obstarávání nákupů i vaření jídla se staraly ženy, muži chodili za prací mimo domov, děti do škol. Přesto žili jinak než my dnes.


Přednášející  PhDr. Jana Beránková
Vstupné 50 Kč