Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Církevní změny po roce 1918


přednáška


úterý 11. prosince 2018 v 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Zámek pánů z Říčan, freskový sál


Vznik samostatného Československa přinesl možnost plnohodnotné realizace nejen v politické oblasti, ale i v rovině společenské a náboženské. Možnost jiného, něž římskokatolického vyznání sice existovala již za Rakouska-Uherska a do stavu bez vyznání bylo možné vstoupit dokonce již v 70. letech 19. století, přesto těchto variant nebylo příliš využíváno, což ukázal právě až rozpad monarchie. Nové ovzduší vyvolalo velké přesuny věřících, a to nejen v rámci stávajících církevních společenstvích, ale pro tehdejší společnost nepředstavovalo problém zakládat nové církve či je dle aktuálních potřeb přejmenovávat. Byla takto vzniklá situace dokladem požadavku na přesné splnění náboženských představ a tedy horlivosti věřících, nebo je to počátek církevní a náboženské roztříštěnosti, která je zřetelně patrná dodnes?


vstup ZDARMA
přednášející: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová
kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, g.krejcova@muzeumpe.cz