Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

bon appétit, s chutí do galerie

výstava


15. 11. 2018 – 13. 1. 2019 (vernisáž 15. 11. 2018 v 17:00 hod)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava


Tematicky zaměřená přehlídka maleb, kreseb, grafik a plastik ze sbírek galerie, vážících se k zobrazení jídla, a to v širším kontextu, tedy od jeho zrodu (pěstování plodin, chovu dobytka), výroby, přípravy až k servírování a konzumaci.