Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Radioastronomie: objevování neviditelného vesmíru

přednáška


čtvrtek 18. října 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku Ing. Jiřího Hladkého z Jihlavské astronomické společnosti s názvem Radioastronomie: objevování neviditelného vesmíru. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. října od 17:00 v Malovaném sále, zajišťují Česká astronomická společnost Pobočka Vysočina a Jihlavská astronomická společnost. Přednáška se zabývá historií radioastronomie v souvislosti s objevem elektromagnetických vln v 19. století, rozvojem rádiové komunikace v průběhu 1. poloviny 20. století, kdy se objevují první pokusy o příjem rádiových vln z vesmíru, přes bouřlivý rozvoj radioastronomie v období po 2. světové válce až po současnost. Posluchači se seznámí s osobnostmi, které měly největší vliv na rozvoj radioastronomie, se zásadními objevy, kterými se radioastronomie podílí na rozšiřování našich znalostí o vesmíru a také s přístroji a metodami zpracování dat používanými v radioastronomii.
Jiří Hladký je konstruktér astronomických přístrojů a dlouhodobě se věnuje elektrotechnice.