Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

První republika Zdenka Rykra

přednáška


čtvrtek 8. listopadu 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přednášková síň
V rámci doprovodných programů, které pořádá Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod k výstavě „100 let republiky“ Vás zveme na přednášku Mgr. Michala Rozhoně, Ph.D. "První republika Zdenka Rykra - Obrazy vydávají svědectví o hledání člověka". Přednáška se uskuteční 8. 11. 2018 od 17:00 hod v přednáškové síni Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.
Často zapomínáme, že první republika se zrodila revolučním způsobem a že byla tudíž pro mnohé naražením do zdi. Nebyla to prostě jen konjunktura a rozvoj filmu. I nová svoboda byla srážkou se zdí. Lidé se s tím vyrovnávali různě. My si přiblížíme cestu Zdenka Rykra, jedné z nejvýraznějších postav meziválečného umění, tvůrce Orion čokoládové hvězdy. Narodil se v Chotěboři v roce 1900, ale svůj život prožil prostě jako Evropan. Jeho výtvarné dílo použijeme jako dokument o první republice, včetně jejího smutného konce.
Těšíme se na Vás!


Kontaktní osoba:
Mgr. Michal Kamp
Ředitel, historik a kurátor
Tel: 775 020 421
kamp@muzeumhb.cz