Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Otevření miniexpozice Jan Koblasa v Domě Gustava Mahlera

otevření expozice


úterý 6. listopadu 2018 v 17:00 hod
Statutární město Jihlava, Dům Gustava Mahlera
Sochařskými díly v parku na konci jihlavské Benešovy ulice složil Jan Koblasa hold jednomu z největších hudebních velikánů Gustavu Mahlerovi. V Domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici, kde skladatel jako dítě žil, byla statutárním městem Jihlava za podpory Kraje Vysočina doplněna expozice o jeho životě o novou výstavní část, věnovanou těmto dvěma umělcům, jejichž život či dílo významně ovlivnilo jihlavské prostředí.
Miniexpozice Jan Koblasa prezentuje realizaci parku a pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě a zároveň dává nahlédnout do nitra Koblasovy umělecké inspirace.  Představuje rané skici, nákresy, fotodokumentaci i modely včetně zmenšeného modelu sochy Gustava Mahlera
 v podobě, jaká je k vidění v dnešním parku. Výtvarného řešení expozice se ujala jihlavská grafička, výtvarnice a fotografka Eva Bystrianská.
Na slavnostním otevření expozice promluví kunsthistorička Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, kurátorka se specializací na dějiny a teorii českého moderního umění především 2. poloviny 20. století PhDr. Mahulena Nešlehová, autorka zásadní monografie o Janu Koblasovi. Součástí otevření bude i projekce vzpomínkových dokumentů od režiséra Pavla Štingla o modelování a odlévání sochy Gustava Mahlera a o návštěvě Jana Koblasy v jeho ateliéru v Hamburku.
Expozice bude otevřena 6. 11. 2018 v 17 hodin v Domě Gustava Mahlera.