Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jak lesy myslí - doprovodné programy k výstavě

doprovodné programy k výstavě

4. a 11. října 2018 od 17 hod
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

4. října 2018 SMRK KAPITALISMU
17:00 Projekce filmů Hany Novákové (Smrk kapitalismu, Elegie za les a další).
18:00 Diskuse o aktuální problematice našich lesů a vnímání lesního společenství z vědeckého, aktivistického a uměleckého úhlu pohledu.
Účastníci: Hana Nováková (filmařka), Jan Skalík (Hnutí Duha), Jakub Hruška (předseda spolku Vědci pro Šumavu), Andrea Krůpová a Zuzana Šeptunová (Nadace Partnerství), kurátoři výstavy Jak lesy myslí Lenka Dolanová a Michal Kindernay.
K dispozici bude nové číslo časopisu O_kraj s tématem Lesy.


11. října 2018   JAK LESY ZNÍ
17:00 Autorské čtení a diskuse s autorkami.
Hosté: Jitka N. Srbová (Les, Dauphin, 2016), Viktorie Hanišová (Houbařka, Host, 2018).
18:00 Komentovaný poslech lesních audionahrávek Tomáše Šenkyříka a přednáška ekologa Davida Hořáka (PřF UK) o lese jako prostředí pro život ptáků. 


Od 17:00 lesní tvůrčí dílna pro děti s galerijní edukátorkou Pavlínou Pitrovou.