Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„DOBRÝCH STO“ aneb Nejlepší okamžiky sta let republiky očima studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

výstava


26. října až 9. prosince 2018
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě vědoma si své specializace na ilustraci připravila ke stému výročí republiky výstavní projekt ve spolupráci s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Studenti zdejšího oboru digitální a mediální ilustrace pod vedení ilustrátorky Renáty Fučíkové prezentují na výstavě dle vlastního výběru 100 pozitivních událostí, skutků, činů, vynálezů, výkonů z každého jednotlivého roku. Studenti se záměrně vyhnuli zobrazení velkých dějinných událostí a soustředili se na každodennost československého člověka, na společenské, kulturní, přírodní, technické či sportovní události, které jednotlivce často zasáhly intenzivněji, než velké dějiny. Celý výstavní projekt vyjde i v knižní podobě. Součástí výstavy je edukační program pro objednané skupiny ZŠ a SŠ.