Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Debata u kulatého stolu k 100. výročí vzniku Československé republiky

slavnostní večer


neděle 28. října 2018 od 19:00 hodin
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského v Pelhřimově
Srdečně zveme všechny zájemce na debatu u kulatého stolu, pořádanou při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Večer složený ze vzpomínek pamětníků událostí 1. světové války a vzniku republiky připravili pracovníci Muzea Vysočiny Pelhřimov za podpory Ministerstva kultury ČR a Města Pelhřimova společně s Kulturními zařízeními města Pelhřimova v divadle Lubomíra Lipského. Přijďte si vyslechnout vzpomínky legionářského velitele plk. J. J. Švece, úryvky z deníků z italské fronty dr. Karla Polesného a zápisků v Pamětní knize pelhřimovského děkanství, které pořizoval děkan F. B. Vaněk. Promluví také archivní fondy, které přiblíží samotný slavnostní okamžik vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. O událostech válečných a poválečných let budou diskutovat PhDr. Zdeněk Martínek, CSc., Mgr. Lubomír Anděl, PhDr. Miroslava Kvášová a Jan Tomášek.
Jako vzácný host vystoupí paní Elżbieta Lang z historického muzea města Krakova, která přiblíží osud polské umělecké rodiny Korpalových vysídlené z Polska do Pelhřimova na začátku 1. světové války. 
Večer ukončí promítání němého filmu „Stavitel chrámů“ z roku 1919, který doprovodí živá hudební produkce.
kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m.kvasova@muzeumpe.cz