Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Co dělá Jihlavu Jihlavou

přátelská přednáška


pátek 2. listopadu 2018 v 16:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55


Přijměte pozvání na Černou hodinku páteční dušičkovou aneb Co dělá Jihlavu Jihlavou?
V pátek 2. listopadu se uskuteční přátelské setkání s městskými mýty, historií, skutečností a fantazií.
Na jihlavskou dlažbu tak trochu jinak zve Mgr. Silvie Čermáková - vycházíme v 16:00 od muzea.