Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Rekonstrukce událostí po 100 letech - 28. říjen 1918 v Havlíčkově Brodě

rekonstrukce událostí roku 1918

neděle 28. října 2018 od 14 hod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstíMuzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na oslavy 28. října, které se uskuteční 28. října ve 14:00 hodin na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Naše muzeum se rozhodlo, že oslaví sto let výročí republiky netradičním způsobem. Na základě dobových pramenů se pokusí zrekonstruovat, jak probíhaly převratné dny přímo v okresním městě na Vysočině. Od 14. 00 hodin budou zahájeny slavnosti s dobovou hudbou, vyvěšováním praporů a odvozem busty starého mocnáře k řece Sázavě, která měla svou vodou symbolicky překrýt symbol nadvlády habsburského rodu. Oslavy vyvrcholí lampiónovým průvodem, který dle archivních záznamů procházel městem na znamení oslavy samostatného státu a sbratření zdejšího obyvatelstva.Program
14.00 Slavnostní zahájení
14.00 - 14.15 Úvodní proslov
14.15 - 14.45 Vystoupení pěveckého spolku Jasoň
14.45 Vyhlášení samostatnosti republiky z balkónu Nové radnice
14.45 - 15.15 Obecná veselice, vyvěšování praporů a strhávání symbolů habsburského mocnářství
15.15 – 15.40 Odvoz busty císaře k řece Sázavě –průvod z Horní ulice – podle dobových záznamů
15.40- 16.00 Překvapení s bustou císaře u kostela sv. Kateřiny
17.00 – 18.30 Beseda v sále Staré radnice: Adivadlo: Hovory s TGM, beseda s potomky slavných osobností Havlíčkova Brodu se vztahem k roku 1918
19.00 – 19.40 Lampiónový průvod a slavnostní ukončení oslav za zpěvu hymny 

Těšíme se na vás v neděli 28. října 2018 ve 14. 00 na Havlíčkově náměstí.

Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Jindrová
Historik a kurátor
Tel.: +420 737 851 923
jindrova@muzeumhb.cz