Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Reflexe nástupu komunismu v Rusku očima katolického časopisu “Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie” v letech 1918–1938

přednáška


úterý 25. září 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, freskový sál


Apoštolát Cyrila a Metoděje, jak dokládá i výběr článků, přinášel v meziválečném období českému čtenáři dostatek zpráv z komunistického Ruska o tamější svízelné situaci. Proč se tedy komunismus z Ruska dál šířil a na čtyři desetiletí se posléze stal součástí také našich dějin v podobě vládnoucí komunistické strany? Odpovědi nabídne Karol Lovaš z Institutu Mediálních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy v další přednášce projektu Pelhřimov_19?8.
vstup ZDARMA
přednášející: PhDr. Karol Lovaš, Ph.D.
kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz