Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Procházka po stopách leteckého dne v Třebíči r. 1931 spojeného s tragickou smrtí pilota Václava Peřiny

čtvrtek 6. září 2018 od 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Zveme Vás na procházku po stopách leteckého dne v Třebíči v roce 1931 a s ním spojeným tragickým osudem  letce Václava Peřiny. Vašimi průvodci budou Jiří Kabát a Jaroslav Bašta.
Sraz na procházku je ve čtvrtek 6. září 2018 v 17:30 před budovou muzejního depozitáře na ulici Kosmákova.

Akce je doprovodným programem k výstavě Vzduch je naše moře, kterou do 14. října 2018 můžete shlédnout v zámecké konírně. Více o výstavě a dalších doprovodných programech na http://muzeumtr.cz/vzduch-je-nase-more.html.