Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Podzimní cyklus přednášek

přednáška


3. října až 27. listopadu 2018
Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek Třebíč
02. 10. 2018 - Sestřelen bratry ve zbrani (František Kružík)
16. 10. 2018 - Palau – ztracený ráj v Tichomoří (doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., MU Brno)
30. 10. 2018 - Židovské svatební tradice (Mgr. et Mgr. Milena Veselá, Muzeum Vysočiny Třebíč)
13. 11. 2018 - Nešťastný rok 1468 v historii Třebíče (PhDr. Rudolf Fišer, CSc.,Třebíč)
27. 11. 2018 - Expedice Angola – Jak se dělá (savčí) veda v Africe (Bc. František Vejmělka, JU v Českých Budějovicích)Kontakt:
Mgr. Eva Novotná
Muzeum Vysočiny Třebíč
568 408 897
e.novotna@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz
www.zamek-trebic.cz