Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

O štěstí v umírání

beseda


čtvrtek 18. října 2018 v 18 hod
Krajská knihovna Vysočiny, sál Staré radnice

Světový den hospice a paliativní péče symbolicky spojuje hospice a zařízení paliativní péče. V roce 2018 připadá tento den na 13. října. Jeho smyslem je informovat širokou veřejnost o možnostech této péče.
Při příležitosti tohoto dne pořádá Krajská knihovna Vysočiny besedu pro širokou veřejnost. Cílem je seznámit návštěvníky s tím, co hospicová paliativní péče je a kdo ji v našem regionu poskytuje. Akce se koná ve spolupráci se Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
Jan Paul
Malíř, výtvarný kritik, publicista a prozaik, autor knihy O štěstí v umírání. V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. Vyučil se aranžérem a vykonával různá zaměstnání jako tapetář, písmomalíř, kamenosochař či arteterapeut. V letech 1979–1985 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii a zabýval se konceptuálními projekty, které se týkaly otázek identity člověka v současném světě. Od roku 2004 maluje rukama, bez použití štětců. Systematicky se zabývá publicistickou činností v oboru výtvarného umění. Publikuje v Revolver Revue, časopise Atelier, Britských listech (Monitor Jana Paula) a příležitostně v denním tisku.
Kontakt: Klára Jokšová / joksova@kkvysociny.cz / 569 400 487 / m-centrum KKV