Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Den otevřených dveří památek v Horácké galerii


výstavy, vstup zdarma, komentovaná prohlídka

dne 15. září 2018
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě

Den otevřených dveří památek
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě se zapojuje do oslav Dnů evropského dědictví volným vstupem do všech expozic a výstav a dopolední komentovanou prohlídkou obměněné expozice Jana Štursy a výstavy Za svobodu! ke 100. výročí vzniku ČSR.
Těšíme se na vaši návštěvu.