Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Banát, život našich krajanů

výstava


2. října až 11. listopadu 2018
Muzeum Vysočiny Jihlava, Kavárna Muzeum


Jihlavské muzeum nabídne návštěvníkům Kavárny Muzeum od úterý 2. října 2018 výstavu fotografií třešťského rodáka Davida Tesaře s názvem Banát, život našich krajanů. Soubor fotografií zachycuje život potomků českých osídlenců na území rumunského Banátu, kam před dvěma stovkami let odešli, aby si zde vybudovali novou existenci. Na přidělené půdě vykáceli lesy, zakládali pastviny a pole, na kterých hospodařili, stavěli domy a stále si udržovali původní tradice. V dnešní době  jsou to místa oplývající téměř nedotčenou přírodou, na kterých se střetává starý svět se světem novým. Mladá generace však rodné vesnice rychle opouští a je otázkou, zda se s českou populací v Banátu za několik let ještě vůbec potkáme.
Výstava, která se poprvé představila veřejnosti na počátku letošního roku na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava v Třešti, je osobitým autorovým pohledem na krajinu Banátu a na podivuhodná setkání se zdejší českou komunitou, jejím způsobem života, kulturou a tradicemi. Výstava potrvá v Kavárně Muzeum do 11. listopadu 2018.


Kontakt:
Mgr. Ludmila Moržolová     
tel.: 567 573 899   
e-mail: morzolova@muzeum.ji.cz