Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

100 let republiky

výstava

1. října až 1. listopadu 2018
vernisáž v pondělí 1. října 2018 v 16 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, vstupní síň radnice v Telči


Výstava, která se koná od 1. října ve vstupní síni telčské historické radnice, připomíná vznik Československa jako zásadní moment v české historii. Při této příležitosti jsou připomenuti legionáři, kteří měli lví podíl na vznik státu a mezi nimiž byli také telčští rodáci. Na sklonku války se v Telči konala velká národní manifestace na podporu vzniku samostatného Československa. Hlavním iniciátorem byl poslanec a předseda „Svazu říšských poslanců českých“ František Staněk. Ke shromážděným 20 000 účastníkům na telčském náměstí tehdy promluvili politici Vlastimil Tusar a Václav Klofáč. Shromáždění podpořili také přítomní zástupci Poláků a jižních Slovanů.
Část výstavy je věnována Tomáši G. Masarykovi a Rastislavu Štefánikovi a také státním symbolům, které zůstávají dnes opomenuty, a málokdo si dnes uvědomuje, co vlastně znamenají.
Na výstavě je rovněž zmíněn i žulový monolit, vytěžený v Mrákotíně a převezený na Pražský hrad, kde byl 28. října 1928 slavnostně odhalen k desátému výročí vzniku republiky. V tomto roce také navštívil Telč prezident republiky a do městské kroniky se zapsal zlatým perem, které bude na výstavě k vidění.
Můžeme se jen dohadovat, jestli je to osud nebo náhoda, že číslo osm ovlivňuje naše dějiny. Faktem zůstává, že roky zakončené osmičkou jsou pro českou historii zásadní.


Kontakt:
Helena Grycová Benešová
tel.: 774 021 633
e-mail: muzeum.telc@centrum.cz