Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zápis do zimního semestru Univerzity volného času 2018/2019

úterý 18. září od 12:30 do 16:00 hodin
středa 19. září od 9:00 do 15:30 hodin

Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod

Univerzita volného času (UVČ), působící při Krajské knihovně Vysočiny, zve do studia v zimním semestru 2018/2019.
Zájemci mohou vybírat nejen z množství nepočítačových oborů (Portrét a lidská tvář od antiky po současnost, Venkov v obrazech českých a moravských malířů, Dějiny Havlíčkobrodska, Život našich předků, Poznáváme sebe a region, Psychologie, Zdravý životní styl, Dějiny hudby, Literatura, Nezapomeňte přijít! – tréninky paměti pro seniory - začátečníky), ale i z řady jazykových kurzů pro seniory (AJ, NJ, ŠJ, FJ – od začátečníků po pokročilé).Cílem je uspokojení zájmů a potřeb veřejnosti, nabídka možnosti aktivně a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat své vědomosti. Zájmové vzdělávání také napomáhá odstranění či zmírnění pocitů izolace, méněcennosti a stereotypu. Usnadňuje plnohodnotné začlenění do společnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Poplatky:

Kurzovné za 1 obor
a 1 semestr
pracující v produktivním věku, studenti
senioři, maminky na mateřské, zdravotně znevýhodnění, nezaměstnaní
ne PC obory (8 přednášek/obor)
400 Kč
300 Kč
Jazykové kurzy (15 lekcí)
-
1 500 Kč

  

Podrobné informace o jednotlivých tématech a termínech přednášek budou k dispozici na začátku září v informačních brožurách v knihovně a na webu knihovny: www.kkvysociny.cz.


Kontakt:

Bc. Marcela Valecká, DiS.
Úsek vzdělávání – Univerzita volného času
Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo nám. 87, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.: 569 400 493, 731 647 506; e-mail: valecka@kkvysociny.cz