Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Umění 20. století v Československu

komentovaná prohlídka výstavy „Modli se za Československo“

úterý 28. srpna 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

přednáší: PhDr. Karol Lovaš, Ph.D., Mgr. Hana Zrno Vondrů

VSTUP ZDARMA

Přednáška bude současně komentovanou prohlídkou výstavy „Modli se za Československo“, která je věnována umění 20. století. Vývoj umění v minulém století byl velmi pestrý, jelikož jej ovlivnilo mnoho společenských a politických událostí. Rovněž vznik Československa a jeho osud zasáhl do vývoje výtvarného umění, které tuto změnu reflektovalo specifickým způsobem.

Výklad bude zaměřen nejdříve na obecné faktory a nejdůležitější tendence vývoje umění ve 20. století v Československu a následně se prohlídka bude ubírat po stopách vystavených děl a jejich autorů. Výtvarné práce jednotlivých umělců v sobě nesou jistou autenticitu, která je spojena s osudem jejich tvůrce. Na prohlídce se dozvíte více o kontextech, konfrontacích a inspiraci například těchto umělců - Karla Šimůnka, Jana Dědiny, Miloslava Holého, Jaroslava Štiky, Ernesta Zmetáka, Vincenta Hložníka, Vladimíra Franze, Jana Saudka.