Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Poválečné odsuny Němců po roce 1945

beseda

pátek 24.srpna 2018 od 17:00 hodin
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Přednášející: Mgr. Alena Jindrová a Bc. Lenka Vosyková

Vstupné dobrovolné

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod se v pátek 24. srpna uskuteční beseda na téma odsunu Němců po skončení druhé světové války. Cílem je obeznámit širokou veřejnost s historickými reáliemi na území Havlíčkobrodska a zasadit je do kontextu doby a celostátního ba mezinárodního dění. Obtížná doba vyžaduje obtížně hledané názory. Naší snahou není odsuzovat na základě pár informací, ale snažit se uchopit téma z větší perspektivy na základě podrobných zpráv a faktů.

Těšíme se na Vaši účast!