Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

„Modli se za Československo“ (Od Karla Šimůnka po Jana Saudka)

výstava

21. srpna až 30. září 2018
vernisáž 21. srpna 2018 v 17:00 hod. - SPECIÁLNÍ HOSTÉ: Naďa Urbánková, prof. Vladimír Franz
komentovaná prohlídka 28. srpna 2018 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

kurátoři: PhDr. Karol Lovaš, Ph.D., Mgr. Hana Zrno Vondrů

Umění má mnoho poloh, jednou z nich je zpřítomňovat minulost – umění se zamýšlí, umění se vzpouzí, umění vzniká v přítomnosti, je aktuální. Umělec ve svém díle může zachytit jak nepatrný okamžik, tak obsáhnout velký příběh.

Rovněž vznik Československa a jeho osud zasáhl do vývoje výtvarného umění, které tuto změnu reflektovalo autentickým způsobem. Výstava je sestavena především ze soukromé sbírky obrazů Karola Lovaše, nabízí širokou paletu děl. Modli se za Československo je název obrazu světoznámého českého fotografa, ale rovněž malíře Jana Saudka. Na výstavě jsou k vidění i další jeho obrazy a fotografie. Z ostatních děl stojí za zmínku Krojovaná dívka Karla Šimůnka – obraz namalovaný 28. října 1918 nebo Totalita profesora Vladimíra Franze z roku 1986. Našimi průvodci 100 lety Československa budou také další autoři Jan Dědina, Miloslav Holý, Karel Souček, Oldřich Lasák, Július Bartek, Jaroslav Štika, Pavel František Malý, Jiří Prádler, Ernest Zmeták, Vincent Hložník, Patrik Saudek, Marie Saudková.

Ve chvílích inspirace dává uměleckým dílům život umělec, umělecké dílo je výjimečné, prosazuje se mimo každodennost. S „obyčejnými věcmi“ je to naopak – vznikají masově, vznikají pro užitek, používáme je denně. Vzpomínáte si na své první hračky, na nejoblíbenější deskovou hru z mládí, na nádobí, které bylo v 70. letech módním hitem, na maminčiny silonové šaty nebo tatínkovo nářadí v dílně? To vše bylo součástí každodennosti. Nejen tyto „obyčejné předměty“ najdete v interaktivní části výstavy, do které se můžete zapojit i Vy! Přijďte a podělte se o své pocity či příběhy – zanechte nám vzkaz křídou!

PhDr. Karol Lovaš PhD., je římskokatolický kněz – premonstrát působící v Božejově. Po ukončení úspěšné novinářské kariéry na Slovensku vstoupil v roce 2005 do Kanonie premonstrátů v Želivě. Přijal řeholní jméno Gottschalk. V roce 2009 absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a byl vysvěcen na kněze. Postgraduální studia z Teorie a dějin žurnalistiky ukončil v roce 2012 na Katolické univerzitě v Ružomberku. Jeho pravidelná rozhlasová zamyšlení uvádí od roku 2013 první okruh veřejnoprávního slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko. Od roku 2016 působí jako vysokoškolský pedagog Univerzity Karlovy. Věnuje se primárně rozhlasové žurnalistice. Je autorem více knih, mimo jiné rozhovorů s třemi slovenskými prezidenty. V českém překladu vyšla v roce 2016 sbírka jeho krátkých úvah „Já neposlušné dítě“.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz