Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Městská sbírka. České umění 19. a 20. století ze sbírky města Pelhřimova

komentovaná prohlídka depozitáře

pátek 7. září od 17:00 hod. – komentovaná prohlídka
sobota 8. září od 10:00 do 17:00 hod. – volný vstup v rámci EHD
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

přednášející: Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Hana Zrno Vondrů

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. představí instalaci tzv. Městské sbírky, sbírky českého umění 19. a 20. století v majetku města Pelhřimova. V souboru figurují díla umělců velmi zvučných jmen – Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Františka Kavána, Václava Špály, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Jiřího Trnky a dalších. Nechybí ani několik malířských zobrazení typických pelhřimovských motivů.

Sbírka bude prezentována formou studijního depozitáře v 1. patře zámku pánů z Říčan, v sousedství stálé expozice Muzea. Zatímco malířská díla ze souboru budou vystavena trvale, kresby a grafiky budou obměňovány v souvislosti s možnou délkou expozice těchto světlocitlivých uměleckých technik. Depozitář bude zájemcům přístupný celoročně po předchozí domluvě, k dispozici bude stručný průvodce vystavenými díly.

Veřejnost se se studijním depozitářem může blíže seznámit v pátek 7. září 2018 v 17 hodin při komentované prohlídce. V sobotu 8. září od 10 do 17 hodin bude při příležitosti Dnů evropského dědictví studijní depozitář otevřen zdarma, stejně jako celé Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

vstup ZDARMA

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková (z.trnkova@muzeumpe.cz), Mgr. Hana Zrno Vondrů (h.vondru@muzeumpe.cz)