Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v Městské galerii v polském Lešně

výstava

12. července až 26. srpna 2018
místo konání:  Městská galerie v Lešně (Polsko)

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě si Vás dovoluje pozvat na výstavu ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v Městské galerii v Lešně (Polsko) s názvem „Czlowiek. Wystawa prac z Galerii Sztuk Pieknych w Havlíčkowym Brodzie“, která probíhá v termínu 12. července až 26. srpna 2018.

Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
v Městské galerii v Lešně (Polsko) s názvem
„Czlowiek. Wystawa prac z Galerii Sztuk Pieknych w Havlíčkowym Brodzie“ 12. 7. – 26. 8. 2018

Výstava pod názvem „Člověk“ ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě reaguje na spolupráci, jíž zahájila s polským městem Lešno v loňském roce Krajská knihovna Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě. V Lešně se nachází též Městská galerie, s jejímž vedením zahájila GVU v Havlíčkově Brodě jednání o výstavách, které by publiku na obou stranách hranice zpřístupnilo výtvarnou tvorbu svých sousedů. Polské umění v Česku a české v Polsku jsou běžné veřejnosti jednou velkou neznámou. Téma výstavy, která bude první vlaštovkou na poli společné výstavní spolupráce, je nasnadě, je jím člověk. Toto téma je všeobecně platné a přesahující jakékoliv hranice. Vybraná díla ze sbírek galerie v Havlíčkově Brodě prezentují toto společné téma prostřednictvím různých autorů, různých technik, materiálů i uměleckých směrů. Jedno je však spojující, ve vystavených dílech defiluje člověk a jeho touhy, sny, vize i běsi, byť vyjádřené rozdílnými výtvarnými prostředky - malbou, kresbou, grafikou i ilustrací. Rezonují v nich lidské příběhy, které jsou všeobecně platné         a nezávisí na jazyku, ani formě podání.
Jedná se o reprezentativní výběr 38 výtvarných děl z období od druhé poloviny 20. století po současnost, jež zastupuje dílčí ukázky ze základních sbírkových skupin Kresba, Ilustrace, Grafika a Obrazy. Důraz při výběru byl kladen na papírový materiál, na nějž má havlíčkobrodská galerie dlouhodobou specializaci. Z děl vybraných autorů můžeme jmenovat havlíčkobrodského rodáka Jaroslava Šerých, jemuž se člověk a jeho vztah k tradičním duchovním hodnotám stal celoživotním tématem. V grafice exceluje dílo Ludmily Jandové, které rozvíjí známé téma Krysaře a jeho ovlivnění davů, jež je stále aktuální a možná ještě více, než v době svého vzniku. Barevný lept Emilie Tomanové poukazuje na osobnost Mikoláše Koperníka a jeho ideje, linoryt Heleny Horálkové rozvíjí téma slovanských přísloví a lept Karla Nepraše připomene, že nejen uměním živ jest člověk a prezentuje české národní jídlo. Nejen dětského návštěvníka mile překvapí barevné litografie jedné z nejznámějších světových výtvarnic dětských knih Květy Pacovské, tradiční český Kašpárek Radka Pilaře připomene fenomén českého loutkového divadla a ilustrace Adolfa Hoffmeistera a Miroslava Klomínka odkáží na zlaté období české koláže v 60. letech 20. století. A jako malý bonus budou v Lešně vystaveny i dvě ilustrace Antonína Strnadela – Lešno a podobizna J. A. Komenského, vytvořené ke knize Františka Pražáka Ráj srdce, jež je reminiscencí na fakt, že se Lešno stalo Janu Amosi Komenskému po nuceném odchodu z Čech druhým domovem.
Výstava je jen malým nahlédnutím do českého umění druhé poloviny dvacátého století. Je prvním a rozhodně ne posledním aktem spolupráce i dokladem, že umění nezná hranic.

Mgr. Daniela Růžičková
kurátorka sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě