Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Portréty z kavárny a odjinud, 2018

výstava

9. července až 19. srpna 2018
Kavárna Muzeum - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Pro Kavárnu Muzeum jsme již potřetí (2014, 2016, 2018) připravili výstavu kreseb kolektivu profesionálních a amatérských výtvarníků, kteří se několik let (vyjma prázdnin) scházejí ve čtvrteční podvečery v této kavárně, aby zde besedovali a kreslili portréty přítomných hostů. Krom toho si pravidelně organizují plenéry v různých koutech Vysočiny a také v ZOO Jihlava.

Výsledky nejnovější tvorby připravili jednotliví autoři do samostatných souborů takto:
Jana Šimáčková – Portréty z kavárny
Petr Kolros – Portréty z kavárny
Alice Waisserová – Portréty z lesa
Eva Horňáková  – Z kavárny a odjinud
Eva Plachá – Obrázky ze ZOO a kavárny
Vladislava Škrháková – Zátiší s květinami.