Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka - slavnostní zakončení projektu

doprovodný program
Krajská knihovna Vysočiny

11. června / 8:00 a 10:00 /
12. června / 8:30 a 10:00 / sál Staré radnice 

Slavnostní zakončení projektu se koná v pondělí 11. června 2018 v 8:30 a 10:00 hodin, v úterý 12. června 2018 v 8:30 a 10:00 hodin v sále Staré radnice.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky a potřeby využívat pro získávání informací a vědomostí veřejné nebo školní knihovny. Do projektu se zapojilo 11 prvních tříd ze ZŠ, což je 187 dětí. V období od prosince 2017 do května 2018 proběhla v knihovně celá řada akcí, kterých se přihlášené první třídy zúčastnily. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka spisovatelky Evelíny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota. Kniha byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz / tel. 569 400 484