Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pondělí otevřeno v Muzeu Vysočiny Jihlava

2. července až 31. srpna 2018
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Také v letošním roce bude mít jihlavské muzeum během letních prázdnin otevřeno i v pondělí.

Kromě stálých expozic mohou návštěvníci zhlédnout aktuální výstavy:
- 100 let republiky - očekávání, naděje a skutečnost
    odraz přelomových událostí 20. století v Jihlavě
- Lucemburské opráski
    atraktivní formou zábavného komiksu zavítáme do historie; putovní výstava představuje šestici        
    lucemburských panovníků
- Tváře světa
    fotografická setkávání Michala Černého se zajímavými lidmi patnácti zemí
- Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku
    prezentace archeologického bádání v oblasti horního toku Moravské Dyje, se zvláštním zřetelem na centrum této oblasti - město Telč
 
Na  shledanou v jihlavském muzeu a jeho pobočkách v Telči, Třešti a na hradě Roštejn!