Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nová dobrodružství v Muzeu Vysočiny Pelhřimov i na hradě Kámen

sezóna 2018
Muzeum Vysočiny Pelhřimov a Hrad Kámen

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. připravuje pro letošní sezónu zbrusu nový a neotřelý edukační program pro děti na hradě Kámen, v městské šatlavě v Pelhřimově a v expozici zámku pánů z Říčan v Pelhřimově. Programy pro děti jsou v nabídce Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. a jeho pobočky hradu Kámen neodmyslitelnou součástí letní sezóny i mimo ni. V muzeu v Pelhřimově lektoři už několik let realizují animované prohlídky v expozici, doprovodné programy k výstavám a naučné programy pro školy a dětské skupiny. Oblíbená je např. každoroční podzimní akce pro první stupeň základních škol pelhřimovského okresu, kterou muzeum pořádá společně s Domem dětí a mládeže v Pelhřimově, nebo animované prohlídky pro předškoláčky. Tradiční akce nadregionálního významu orientované na děti různých věkových kategorií jsou nabízeny již více než šest sezón také na hradě Kámen. Jedná se např. o akce Hrad Kámen napříč staletími, Kámenské hradohraní, večerní hrané prohlídky nebo velmi oblíbené speciální prohlídky pro rodiny s dětmi, kterých se koná více než třicet za rok. Děti jsou zábavně-naučnou formou do prohlídky aktivně zapojeny. Vzbuzují v nich zájem o historii, pověsti a příběhy památky, o život v dávných dobách i historické motocykly.
Nová nabídka je ještě komplexnější, zahrnuje lektorované prohlídky, badatelská stanoviště a pracovní listy, a to vždy na určité téma – v šatlavě se děti pokusí vypátrat záhadu zatčení jednoho z vězňů, v expozici zámku si zahrají na muzejní badatele a na hradě Kámen se v expozici jednostopých vozidel pro ně chystá dobrodružný motocyklový závod, kde na několika stanovištích čeká malé návštěvníky mnoho úkolů a objevování. Edukační programy odstartují na začátku prázdnin, jejich dílčí aktivity budou probíhat celý rok, či sezónu.
V Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o. v zámku a v městské šatlavě jsou realizovány dvě nové edukační linky, ke kterým jsou vyrobeny speciální pracovní listy a interaktivní pomůcky. „S Mandelinou do šatlavy“ – tak se jmenuje první lektorovaná prohlídka, která je určena pro prostory expozice vězeňství. Má povahu detektivní hry, jelikož naše Mandelina je manželkou jednoho z vězňů a neví, proč byl její muž uvězněn. Proto žádá děti, aby jí pomohly vypátrat, co se vlastně stalo a jak se jejímu muži daří. Tato lektorovaná prohlídka se odehraje během prázdnin v pevném termínu čtyřikrát (10. července a 14. srpna, vždy od 10 a od 15 hodin). Zároveň je možné si prohlídku objednat telefonicky nebo mailem pro skupinu od šesti dětí. V expozici, která je umístěna v zámku, bude nová edukační linka spuštěna od října, nese jméno „S Fabiánem do zámku“ a navazuje na úspěšné animované prohlídky, které dětem umožní prozkoumat práci muzejníka zblízka a stát se na necelou hodinu opravdovým muzejním badatelem.
Program je koncipován formou samostatné prohlídky za doprovodu rodičů či jako lektorovaná prohlídka pro skupiny nad 5 osob, kterou lze rezervovat na telefonním čísle 565 323 184 nebo prostřednictvím emailu: muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz.
Na hradě Kámen v expozici jednostopých vozidel je realizován nový dětský program s názvem „Hradem po jedné stopě!“, ke kterému jsou vytvořeny originální pracovní listy a interaktivní pomůcky, určené pro mladší a starší děti. Prohlídky se odehrávají v duchu motocyklového závodu za doprovodu průvodcovské postavičky – zkušeného závodníka Františka Štístka. Na trase závodu se společně s ním děti zastaví na několika stanovištích, kde je čeká mnoho bádání a objevování a kde si mohou leccos také vyzkoušet, např. si obléci část motorkářské výstroje, seznámit se se základy bezpečnosti silničního provozu nebo vystoupat na stupně vítězů. Součástí vybraných badatelských stanovišť jsou i haptické krabice pro rozvoj hmatu a děti si tak mohou vyzkoušet rozlišovat předměty bez použití zraku.
Program je koncipován formou samostatné prohlídky za doprovodu rodičů či jako lektorovaná prohlídka pro větší skupiny nad 15 osob, kterou lze rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931 či prostřednictvím emailu: hrad.kamen@muzeumpe.cz.
Nové pracovní listy jsou přizpůsobeny tak, aby bylo možné je využít při lektorované prohlídce a rovněž také při samostatné prohlídce s rodiči či prarodiči. Pracovní list dětské návštěvníky srozumitelným způsobem a hravou formou seznámí s expozicí muzea či hradu a nabídne jim otázky a úkoly pro vlastní bádání na místě či doma.
Projekt, zahrnující edukační program S Mandelinou do šatlavy, S Fabiánem do zámku a Hradem po jedné stopě, je výsledkem dlouhodobého záměru vytvořit interaktivní prostředí pro děti, a zvýšit tak atraktivitu expozic pro rodiny s dětmi. Tento záměr mohl být realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky z dotačního programu „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“.
Mimo pracovníků muzea – Zuzany Trnkové, Hany Zrno Vondrů a Zlaty Vobinuškové se na realizaci podílely profesionální výtvarnice (Tereza Říčanová, Kateřina Švejdová a Veronika Vaníčková), a zapojili se i zahraniční dobrovolníci z programu Erasmus+ (Fabian Gestendoerfer z Německa a Justina Pikiel z Polska).

Autorky textu:
Mgr. Hana Zrno Vondrů
Mgr. Zuzana Trnková
Ing. Zlata Vobinušková