Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Houby dubů, habrů a dubohabřin

přednáška

pátek 22. června 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Přednáška Ing. Jiřího Burela s názvem Houby dubů, habrů a dubohabřin se v muzejním Malovaném sále uskuteční od 17:00 hod.