Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Žít (s) fotografií!

výstava

18. května 2018 až 12. srpna 2018
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, výstavní síň zámku pánů z Říčan

kurátor: Mgr. Lubomír Anděl
Výstava seznamuje návštěvníka s historickým vývojem fotografické techniky, se vznikem černobílého i barevného obrazu, s hlavními částmi fotografických přístrojů a představí cca. 50 autentických exponátů. Výstava umožňuje poznat funkci hlavních částí fotografických přístrojů a fotografické techniky za posledních 150 let. Většina vystavených exponátů má svůj osobitý a zajímavý příběh a některé z nich jsou vystaveny úplně poprvé. Prezentovaný sbírkový fond je zapůjčený z Technického muzea v Brně.
Součástí výstavy je i prezentace dobových fotografií z Pelhřimova a okolí. Fotografie doplňují výstavu a představují zajímavý pohled na spojení techniky, používané k vytvoření fotografie a vlastním výstupem z těchto přístrojů. Zároveň vystavené fotografie dokládají dobovou poetiku a umělecké cítění pelhřimovských fotografů.