Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Za svobodu! – výstava k 100. výročí ČSR

15. května až 31. prosince 2018
vernisáž dne 15. května v 17 hodin
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Červený sál

Horácká galerie vás zve na výstavu s názvem Za svobodu!, připravenou ku příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. Nad výstavou, na kterou přispělo Ministerstvo kultury ČR, převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

100. výročí vzniku republiky je opětovnou příležitostí prezentovat v rozsáhlém výběru sochařské návrhy pomníků obětem první světové války, boji československých legií a díla spjatá s budováním svobodného demokratického státu. Část těchto děl byla poprvé prezentována v devadesátých letech minulého století. Řada z nich však bude veřejnosti představena poprvé.
Úvodní část výstavy je věnována prezentaci děl spjatých s legionářskou tematikou a bojem za samostatnost ČSR, navazují díla spjatá s budováním samostatného státu a s osobou prezidenta T. G. Masaryka. Další část výstavy představují díla reflektující dobovou sociální a žánrovou tematiku (např. sousoší Rodina O. Gutfreunda).
Převažující je tvorba Jana Štursy, Josefa Mařatky a Karla Pokorného, jejichž nejucelenější soubory Horácká galerie spravuje ve svých sbírkách. Výstava je ale doplněna i o řadu zápůjček ze spolupracujících institucí (Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Olomouci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě).
Výstava bude v Horácké galerii v různých obměnách k vidění do konce roku 2018. Těšíme se na vaši návštěvu.